Prof. Dr. rer. nat. Diana Dudziak (Sprecher)

Prof. Dr. rer. nat. Diana Dudziak

Labor für Biologie Dendritischer Zellen, Forschungsmodul II

Department of Dermatology
Professur für Biologie Dendritischer Zellen (Prof. Dr. rer. nat. Dudziak)

Room: Room Modul 2
Hartmannstr. 14
D-91052 Erlangen